Ærø Genbrugsstation

 

 

Ærø Genbrugsstation

Her finder du de nødvendige kontaktoplysninger på denne genbrugsstation:

Ærø Genbrugsstation

Husmarken 2 A
5970 Ærøskøbing
Telefon nummer 63 52 50 00

 

 

KLIK HER FOR GENBRUGSSTATIONER I NÆRHEDEN

Sådan finder du hen til denne genbrugsstation:
   

Hvad er en losseplads

 

En losseplads er et sted, hvor der deponeres affald, forstået som “læsse af = losse” I Danmark er de fleste egentlige lossepladser afløst af genbrugspladser, hvorfra affaldet fjernes i stedet for at afbrændes som ofte gjorde tidligere. Kært barn har mange navne og en Losseplads har faktisk flere navne, hvor selve variationen på de enkelte navne er lille. Losseplads kaldes også, Genbrugsplads, Genbrugspladser, Affaldsstation, Genbrugsstation, Genbrugsstationer og selv følgelig Losseplads. Affaldet brændes ikke samlet på trods af at mange mennesker tror dette, selv om de har sorterer affaldet i forskellige containere. Det er sjældent tilfældet, idet kun urent glas, jord, letbeton, blød PVC og urent gips sendes til deponi. Resten genbruges på flere måder. Lossepladser og Genbrugsstationer findes de fleste steder i landet med flere containere til at sortere affaldet i efter kommunens retningslinjer. Normalt er der fast ansatte på pladsen til at vejlede og kontrollere brugerne. De ansatte er enten kommunalt ansat eller ansat af et firma, som driver pladsen for kommunen. Som regel må man kun aflevere affald på pladsen, hvis det kommer fra oplandet. Til gengæld er det mange steder gratis at komme af med affaldet på genbrugspladsen. Det skyldes at udgifterne dækkes af ejendomsskatten, så alle borgere kommer til at betale uanset om de benytter pladsen eller ej. Mange steder kræves det at bilen er på hvide nummerplader eller at bil og trailer ikke vejer over 3500 kg, for at undgå at erhvervsvirksomheder gratis skiller sig af med affald, som de skal betale for at komme af med. Pladsernes formål er at få sorteret så meget affald som muligt fra til genbrug, og det er et område der forskes meget i.

 

 

 

Genbrugsstation

 

 

Losseplads contra Genbrugsplads

En losseplads er et sted, hvor der deponeres affald, forstået som “læsse af = losse” I Danmark er de fleste egentlige lossepladser afløst af genbrugspladser, hvorfra affaldet fjernes i stedet for at afbrændes som ofte gjorde tidligere. Kært barn har mange navne og en Losseplads har faktisk flere navne, hvor selve variationen på de enkelte navne er lille. Losseplads kaldes også, Genbrugsplads, Genbrugspladser, Affaldsstation, Genbrugsstation, Genbrugsstationer og selv følgelig Losseplads.

 

 

 

 

Genbrugsstation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg efter genbrugsstation

Vælg en anden genbrugsstation ud fra postnummer interval